سیستم CRM ویژه مدیران

مدیران در طول روز ده ها ارتباط بیزینسی دارند که هر یک از این ارتباطات خود منشا انجام ده ها کار مختلف می شوند که باید به دقت و یکی پس از دیگری در زمان مشخص و معین صورت پذیرد تا منجر به موفقیت های چشم گیر و رسیدن به اهداف سازمانی گردد. اما این قبیل فعالیت های بسیار کوچک معمولا به تعداد زیاد در طول روز پیش می آیند و از تنوع بالایی نیز برخوردارند. لذا طبیعیست که اغلب آنها یا در وقت مناسب انجام نشوند و یا حتی به طور کل فراموش گردند.

سیستم CRM ویژه مدیران به منظور پیگیری دقیق و سریع تمام این فعالیت ها طراحی و ایجاد شده است تا بدون نیاز به تمرکز زیاد بتوان به بهترین نحو ممکن کارها و امور تجاری را مدیریت نمود.

به عنوان مثال مدیر شرکت کارهایی را که در طول پروژه ها و فعالیت های تجاری خود رخ میدهند را در این سیستم CRM به سادگی ثبت می نماید و امور آینده را نیز در درون سیستم تنظیم می کند تا سیستم در زمان لازم اقدام به هشدارهای مناسب نموده و مدیر را از نیاز به عمل به فعالیت تنظیم شده مطلع نماید. ضمن اینکه این امکان را به مدیران میدهد تا از فعالیت های رخداده در طول یک دوره مثلا یک ماهه یا یک ساله مطلع گردند و سیاست های بعدی تجاری خود را با دقت بسیار بالایی برروی موفقیت تنظیم نمایند.

سیستم CRM مدیریتی بسیار ساده و کاربردی طراحی شده است که امکان استفاده سریع را به همگان بدهد و محیط جذابی برای پیگیری کارهای روزمره در اختیار کاربران قرار دهد.