نرم افزار محاسبه قیمت تمام شده سنگ

قیمت تمام شده همواره یکی از اساسی ترین دغدغه های موجود در صنعت سنگ بوده است چرا که علیرغم تلاش های صاحبان صنایع در تخمین صحیح این مقادیر، فاکتورهای دخیل در محاسبه قیمت تمام شده یا به طور کامل شناسایی نمی شوند و یا بدلیل عدم بررسی سوابق این محاسبات، برخی فاکتورها بی جهت مهم تر از مابقی فاکتورها فرض می شوند که این عوامل باعث ناصحیح شدن محاسبات می گردد.

امروزه با بهره گیری از دانش هوش تجاری (BI) و به همت محققان صنعت سنگ و با بهره گیری از تجربیات گران قدر برخی صاحبان صنایع سنگ، نرم افزار محسابه قیمت تمام شده امکان ارائه تخمین مناسب و قابل اتکا در این زمینه را می دهد.

هرچند دانش BI توصیه می کند که در طول حیات این نرم افزار لازم است تا تجربیات جدید نیز مورد بررسی قرار گیرد تا امکان بالابردن کیفیت محاسبات را فراهم آورد. لذا لازم است تا از تجربه شخصی اعضا در استفاده از نرم افزار محاسبه قیمت تمام شده کسب اطلاع شود تا کیفیت محاسبات قابل استفاده باقی بماند.

با توجه به اینکه ممکن است بعضی از عوامل دخیل قابل تعدیل و یا شناسایی نباشند، اعلام نظرات فرهیخته گان و صاحب نظران صنعت سنگ ما را در تکمیل سایر فاکتورهای دخیل در محاسبات یاری خواهد نمود

نرم افزار فوق بسیار ساده و کاربردی طراحی شده است تا تمام کسانی که در صنعت سنگ هستند بتواند به سهولت از آن استفاده نمایند. به عنوان مثال در هنگام ورود اطلاعات می توان هر کدام از فاکتورها را به طور اختیاری حذف نمود و پس از ورود سایر اطلاعات نیز می توانید با زدن یک دکمه قیمت تمام شده محصول خود را بدست آورید.

راهنمایی: برای ارتقا سطح کیفیت نتیجه پیشنهاد می شود که سیستم حسابداری شما برای تمام سرفصل های دخیل در نرم افزار قیمت تمام شده، سرفصل مشابهی در دفاتر حسابداری ایجاد نماید تا زمانی که در پایان ماه میخواهید از نرم افزار برای محاسبه قیمت تمام شده استفاده نمایید به سادگی بتوانید مقادیر را به نرم افزار بدهید و نیازی به محاسبه مجدد نداشته باشید.

در طراحی نرم افزار ۱۶ فاکتور مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند که برخی از این فاکتورها عبارتند از:

  1. خرید سنگ از معدن
  2. هزینه حمل از معدن تا کارخانه
  3. هزینه مصرف رزین و اپوکسی و ترری ماهیانه
  4. هزینه های نیروی انسانی
  5. و ...

و سایر عوامل موثر.

 

ثبت این رکوردها برای چند ماه متوالی به شما امکان مشاهده گلوگاههای هزینه ایتان را می دهد تا بتوانید در راستای کاهش قیمت تمام شده و افزایش سوددهی خود اقدامات سریع و موثری داشته باشید.