لیست قیمت های صادراتی سنگ ایران

تعیین و تخمین قیمت صادراتی سنگ های ایران همواره چالشی بوده است که منجر شده تا بسیاری از صادرکنندگان و خریداران به طور مستمر به دنبال مرجعی باشند تا بتوانند بصورت متوسط قیمت صادراتی سنگ های ایران را ارائه نمایند تا هم از تخریب بازار توسط عده ای جلوگیری شود و هم ارزش سنگ ایران را در دنیا حفظ نمایند.

قیمت های اعلام شده به صورت متوسط قیمتی هستند که در آن سنگ های با کیفیت مناسب مورد بررسی قرار گرفته اند. در حال حاضر این بخش از پرتال در حال تحقیقات میدانی برای ارائه دسته بندی کیفی سنگ می باشد.

یکی از اصلی ترین دلایلی که این لیست را ارزشمند می سازد حفظ ارزش سنگ ایران است که خود به میزان قابل توجهی قدرت رقابت پذیری در سطح جهانی را کنترل می نماید.

از جمله امکانات این لیست می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. دسترسی به نمودار تغییرات قیمت ها
  2. امکان نصب Trigger برروی قیمت ها به منظور اعلام نوسانات قیمتی