مواد اولیه و مصرفی

کلیه افراد و شرکت های فعال در زمینه تولید یا واردات مواد اولیه و مصرفی سنگ از جمله:

  • انواع رزین ها
  • انواع اپوکسی ها
  • اره ها و پدها
  • کلیه اقلام مصرفی کارخانجات و معادن سنگ

در این بخش محصولات و اطلاعات خود را به نمایش می گذارند.