شرایط پذیرش نمایندگی

پرتال S.E از متخصصان و شرکت های واجد شرایط در استان های زیر نمایندگی انحصاری فعال می پذیرد.

شرایط پذیرش نمایندگی:

 1. فارغ التحصیل در یکی از رشته های کامپیوتر و یا مشابه
 2. دارای حسن شهرت در محل
 3. توانایی بازاریابی و بر قراری ارتباط با دیگران
 4. دادن ضمانت لازم

 

استانهای مورد نظر :

 1. استان آذربایجان شرقی
 2. استان آذربایجان غربی
 3. استان زنجان
 4. استان یزد
 5. استان اصفهان (2 نماینده)
 6. استان مرکزی
 7. استان سیستان و بلوچستان
 8. استان کرمان
 9. استان کردستان
 10. استان خراسان رضوی
 11. استان تهران
 12. استان اردبیل
 13. استان لرستان
 14. استان فارس
 15. استان همدان
 16. استان کرمانشاه