چگونه تولیدِ تقاضا کنیم؟

هر فروشی با یک تقاضا آغاز می شود

تقاضای خرید مهمترین عاملی است که تمام تولیدکنندگان، فروشندگان و صادرکنندگان به دنبال بدست آوردن آن هستند.

به نکات زیر توجه فرمایید:

  • سهم تولید تقاضا برای خرید در سطح بین المللی شامل سه عامل اساسی زیر است:
    1. شرکت در نمایشگاههای بین المللی سنگ - سهم 45%
    2. اینترنت و بازاریابی اینترنتی- سهم 45%
    3. ارتباطات شخصی- سهم 10%

 

 

1. شرکت در نمایشگاههای بین المللی سنگ

در این شکل از تولید تقاضا، هزینه حدودی یک سال شرکت در 3 نمایشگاه بین المللی سنگ مبلغی به ازای یک غرفه کوچک حدود 3 میلیارد ریال است. فرض کنیم حاصل این نمایشگاهها کسب حدود 100 تقاضا از بازار باشد که یک عدد مناسب و معمول برای این روند است. این در حالیست که این هزینه سنگین برای شرکت های کوچک و متوسط عمدتا انتظارات پیش بینی شده را براورده نمی کند و شرکت نمی تواند سهم مناسبی از تقاضای فراوان بازار بدست آورد.

 

 

2. اینترنت و بازاریابی اینترنتی

این روش هزینه ای بالغ بر 30 میلیون تومان یعنی تنها 10٪ هزینه روند نمایشگاه را داراست. ضمن اینکه در این روش از زرق و برق های معمول شرکت های بزرگ که عمدتا چشم بیننده را پر می کنند خبری نیست و خریدار فرصت بیشتری برای تمرکز بر کیفیت کالا و خدمات ارائه شده خواهد داشت. بنابراین به شرط دارا بودن زیرساختهای مناسب همان میزان بازده یعنی 100 تقاضا هم با هزینه بسیار کمتر یعنی تنها 10٪ از روش قبل محقق می شود.

 

 

3. ارتباطات شخصی و دوست و آشنا

تجربه نشان داده است که در یک لیست 100 نفره از دوستان، تنها حدود 20 نفر به موضوع فعالیت شما علاقه نشان می دهند و از این 20 نفر تنها 5 نفر به طور جدی و مسئولانه به توافقات خود با شما عمل می کنند و از این 5 نفر نیز تنها 2 نفر این مسئولیت پذیری را به طور مدت دار و تنها در صورت ذینفع بودن در پروژه شما قبول می کنند. لذا برای تعیین راندمان این روش کافیست نگاهی به تعداد افراد موجود در لیست آشنایان خود بیاندازید. همچنین فرض کنید شما خریدار سنگ هستید که نیاز به وارد کردن سنگ دارید. تا چه حد به توصیه دیگران خرید می کنید و تا چه حد به دیدگاه و نظر خود اعتماد می کنید؟

 

 

 چه باید کرد؟

با داشتن زیرساخت های مناسب و آموزش های لازم و با انجام هزینه مناسب و هدفمند به این اهداف دست پیدا می کنید و با بهره گیری از خدمات متمرکز سایت StoneExporters.net به هدف کسب بالایی از سهم تقاضا میرسید.