حراجی

نظر به اینکه در سالهای اخیر رکود بی سابقه ای بر پیکره صنعت ساختمان وارد شد، که باعث گردید بسیاری از معادن و کارخانجات تولیدات انبوهی از محصولات سنگ خود را دپو نمایند. این در حالی است که بسیاری از این محصولات دپو شده هزینه های نگهداری بالایی را بر مالکان خود متحمل می سازند. از طرفی نقد نمودن این محصولات کمک شایانی به نقدینگی صاحب محصول می نماید و بسیاری از هزینه های ناخواسته از جمله هزینه های انبارداری و نگهداری محصول را متوقف می سازد. حراجی های پرتال S.E به منظور پاکسازی آن محصولات و کمک به نقدینگی صنعت طراحی شده است تا کالاهایی را که مدتی است فروش نرفته اند به فروش رسانند.

به منظور مدیریت نظم حراجی ها و ایجاد امکان بهره برداری کامل فروشندگان و خریداران از این حراجی ها قوانین و شرایط زیر برتمام حراج ها حاکم است:

  1. هر حراجی دو نوع شرکت کننده دارد، فروشنده و خریدار. هر کاربر تنها می تواند در قالب یکی از این دو نوع شرکت کننده در حراجی شرکت نماید.
  2. ثبت نام از فروشندگان حراجی 10 روز مانده به شروع حراجی متوقف می شود و در این مهلت 10 روزه فروشندگان موظف به همکاری کامل با نمایندگان پرتال هستند تا کیفیت محصولاتشان مورد بررسی و تایید قرار گیرد و مجاز به شرکت در حراجی شوند.
  3. از فروشندگان مبلغی به عنوان راستی آزمایی اظهارات و همچنین حسن اجرای تعهدات دریافت خواهد شد که پس از تکمیل چرخه حراجی و در صورت اجرای دقیق تعهدات به ایشان مسترد خواهد شد.
  4. فروشندگان تا زمانی که کالای خود را به حراجی سپرده اند حق دخل و تصرف آن را ندارند و در صورت نیاز به انصراف از ادامه حراجی لازم است مراتب را از یک هفته قبل به نماینده پرتال S.E اعلام نمایند.
  5. خریداران نیز پس از درخواست شرکت در حراجی مبلغی را به عنوان حسن اجرای تعهدات به حساب پرتال واریز می نمایند که پس از تکمیل چرخه حراجی و در صورت اجرای دقیق تعهداتشان به ایشان مسترد خواهد شد.
  6. در صورت خلف وعده و یا عدم صحت ادعاهای هر شرکت کننده، ۸۰٪ درصد از مبلغ تضمین به منظور اعاده حیثیت به طرف مقابل پرداخت خواهد شد و مابقی به حساب جریمه های پرتال واریز خواهد شد. همچنین شخص خطاکار ممکن است مجازات عدم شرکت در یک یا چند حراجی را متحمل گردد.
  7. تنها مرجع حل اختلاف در هر حراجی مدیر پرتال S.E و یا نمایندگان آن هستند که از مدیر پرتال مجوز کتبی داشته باشند و شرکت کنندگان با شرکت خود در حراجی این موضوع را پذیرفته اند.