اعتبارسنجی مشتریان

کسب اطلاع از اعتبار یک مشتری پیش از انجام قرارداد یکی از مهم ترین عوامل کاهش ریسک یک قرارداد و تعیین نحوه ارتباطات با مشتری می باشد. در حال حاضر با توجه به عدم وجود LC و با توجه به شرایط حاکم بر بانک ها و با هدف کمک به صادرات و کمک به اعضای پرتال و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی مشتریان خارجی در زمانی که اعضای این پرتال قصد دادن اعتبار خرید به آنها را دارند، پرتال اعتبار مشتریان شما را از طریق صندوق ضمانت صادرات ارزیابی نموده و سقف اعتباری آنها را به عضو متقاضی اعلام می نماید. به این ترتیب اعضا با تکیه بر اعتبارسنجی فوق می توانند با بیمه نمودن قرارداد خود نزد صندوق ضمانت صادرات با خیال راحت مشتری مربوط اقدام به معامله اعتباری نمایند.

نحوه اعتبارسنجی مشتریان:

  1. اطلاعات مشتری را به صندوق حمایت صادرات ارسال می کنیم
  2. هزینه اعتبارسنجی را پرداخت می نماییم
  3. صندوق از طریق نمایندگان خود اقدام به اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری مشتری می نماید
  4. صادرکننده براساس اطلاعات فوق می تواند قرارداد صادرات خود را تا سقف اعلام شده نزد صندوق بیمه کرده و سپس نسبت به ارايه اعتبار به مشتری اقدام نماید
  5. این اعتبارسنجی به مشتری امکان میدهد تا با دادن اعتبار به مشتریان خود نسبت به جلب اعتماد آنها اقدام نموده و میزان صادرات خود را افزایش دهد